„Топлофикация” осъди Община Перник за над един милион и половина лева за неплатена топлоенергия

„Топлофикация” осъди Община Перник за над един милион и половина лева за неплатена топлоенергия

Окръжният съд в Перник осъди Община Перник за заплати сумата от 1 510 264 лева, която представлява остатъчна главница, дължаща се по Споразумение № 74/27.05.2016 год. за погасяване на просрочени задължения чрез плащане, сключено между двете страни по делото. Освен това Община Перник трябва да заплати 86 486.72 лева, която представлява лихва за забава за периода от 26.10.2016 год. до 21.02.2018 год., заедно със законната лихва  за забава върху главницата, считано от датата на предявяване на иска- 27.02.2018год. до окончателното й изплащане. Съдът отхвърля предявения иск за присъждане на мораторна лихва до пълния предявен размер от 616 485 лева и за периода от 14.05.2016год. до 26.10.2016год. като неоснователен и недоказан.

Съдът осъжда Община Перник да заплати на „Топлофикация Перник”  сумата от 80 793.77 лева, която представлява стойността на доставена и незаплатена топлинна енергия  за периода от  месец  02.2017год. до  месец 12.2017год.

 Община Перник е осъдена да заплати на „Топлофикация Перник” направените разноски по делото в размер на  99 763.56 лева, съобразно уважената част от исковете.

„Топлофикация Перник” пък е осъдена да заплати разноски по делото  в размер на 8 754.90 лева, съобразно отхвърлената част от исковете.

  Решението на Окръжния съд в Перник се появява почти шест месеца след заседанието на съда, което се проведена 14.12.2018 г.

 Производството по делото е образувано по исковата молба,  подадена от „Топлофикация Перник“ срещу Община Перник.  Тя е за дължима главница по сключено споразумение № 74/27.05.2016 г в размер на 1 510 264 лева. Освен това топлофикационното дружество претендира и за остатъчна мораторна лихва към дата 21.02.2018 г. в размер на 616 485 лева, както и за 85 710.77 лева,  от които 82 670.02 лева главници. Те представляват суми за доставени от „Топлофикация Перник“ на Община Перник топлинна енергия и БГВ, съгласно 16 фактури, както и 3 040.75 лева, които представляват лихва за забава върху главниците до дата 21.02.2018 г.

Решението може да бъде обжалвано пред  Софийски апелативен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

Миналата година, през февруари-март, „Топлофикация Перник” настоя Община Перник да преведе оставащата сума по подписаното споразумение. Нещо повече, ръководството на дружеството дори предложи да се откаже от лихвите по дълга в знак на добра воля. Общината обаче отказа да плати като заяви, че тези задължения не били реално дължими. В резултат на това топлофикацонното дружество заплаши, че ще прекрати топлоснабдяването на някои обекти общинска собственост.  Разбира се, до принудително спиране на топлоснабдяването не се стигна. Вместо това, „Топлофикация Перник”, заведе съдебно дело за дължимите суми, което спечели. По всяка вероятност дружеството ще спечели това дело и на втора инстанция. В резултат на това Община Перник ще трябва да му плати една сериозна сума, която неминеумо ще се отрази твърде неблагоприятно върху и без това тежкото й финансовото състояние. Възниква резонно въпросът- можеше ли да не се стигне до съдебно дело, което увеличи допълнително огромния дълг на Общината. Разбира се, че можеше. Нужна бе по-голяма прагматичност  и диалогизъм. Дългът можеше да се разсрочи, а „Топлофикация Перник” да направи отстъпки от лихвите, в знак на добра воля. Да, както казва народът- като се обърне колата, пътища много!