Областният управител откри първата от поредица срещи „Вдъхновени – заедно срещу насилието”

Областният управител откри първата от поредица срещи „Вдъхновени – заедно срещу насилието”

„Вдъхновени – заедно срещу насилието” е част от поредицата инициативи и проекти на фондация П.У.Л.С. в партньорство с държавната власт в посока на нулевата толерантност към насилието и неговите разновидности в нашето общество, както и за подобряване благосъстоянието на децата в областта. Перник е първият град в страната, от който стартира поредицата от срещи.  

В събитието се включиха представители на местни и регионални институции, сред които Регионалната дирекция за социално подпомагане,  ОДМВР, Регионалното управление по образованието, училища, граждански организации и други структури, ангажирани със закрилата и правата на деца.

„Струва си да говорим за насилието, като проблем на поведението и за насилието върху деца, което е световен проблем и за съжаление все още тема табу. Като областен управител съдействам и съм ангажирана с огласяването на темата по ранната превенция и диагностика на насилието, и в това децата да не бъдат отглеждани в среда на страх, психически и физически тормоз. Постигаме свързаност между институциите и партньорство по темата във всички общини от нашата област с незаменимата подкрепа и съдействието на фондация П.У.Л.С., и органите по закрила и сигурност”, сподели губернаторът при откриването на форума.

В хода на срещата пред институциите беше представен пакетът от седем стратегии „Inspure” (Вдъхновени) – базиран на доказателства ресурс на СЗО, УНИЦЕФ и други международни организации и ангажиран с предотвратяването и отговора на насилието над деца и подрастващи.

Документът, съдържащ в себе си подбран набор от стратегии и надеждни налични данни, е в услуга на държавите и общностите. Той служи за засилване фокуса върху програмите и услугите за превенция, които имат най-голям потенциал да намалят насилието над деца.

Седемте стратегии са: изпълнение и прилагане на закони, норми и ценности, безопасна среда, подкрепа за родители и полагащи грижа лица, доходи и икономическо укрепване, услуги за реакция и подкрепа, образование и житейски умения. Освен това Inspire съдържа две хоризонтални дейности, които съвместно допринасят за обвързването и засилването, както и за оценката на напредъка в изпълнението на седемте стратегии.

Организаторите на „Вдъхновени – заедно срещу насилието» дадоха възможност на представителите на отговорни ведомства от област Перник да бъдат групирани в три работни групи, всяка от които в рамките на час набеляза проблеми, предизвикателства и механизми за справяне с насилието на местно ниво.

Експертите изказаха мнение, че институциите в сферата на закрилата на детето в региона работят координирано и при добро партньорство, но са необходими законови промени и последователност за справяне с проблема с насилието.

Те дадоха предложения за създаването на “Училище за родители и родителстване”, изработването на местно ниво на институционална онлайн платформа, с криптиран код и защита за достъп, която да служи за координиране и комуникация между институциите за разрешаване на казуси и набелязване на последващи стъпки. Сред предложенията фигурираха още създаването на специална методика и теми, които да залегнат в учебния материал на учениците за това какво е насилие и как децата да говорят открито за проблема. Предлага се и по-широко застъпена психологическа подкрепа във всяко едно училище и детска градина, застъпничество на деца станали жертви на насилие и представителството им при участие в съдебни и административни процедури.