Доброволци реновираха Кризисния център на фондация П.У.Л.С.  в Перник

Доброволци реновираха Кризисния център на фондация П.У.Л.С. в Перник

Кризисният център на Фондация П.У.Л.С. в близост до София бе обновен и освежен от доброволци от голяма козметична фирма. Само за един работен ден екипът от доброволци успя да промени атмосферата и средата в центъра, както вътре в сградата, така и навън в големия двор, и да го превърнат в по-добро място за временно настаняване. Чрез активно ангажиране с дейности като основно почистване, боядисване и освежаване, декориране и подреждане, косене и засаждане, доброволците изразиха подкрепата си за благородната кауза на Фондация П.У.Л.С. – осигуряване на подкрепа на жертвите на насилие и трафик на хора.

Обновяването на Кризисния център е част от ежегодната доброволческа инициатива на козметичната компания, наречена Денят на гражданите. Фондация П.У.Л.С. е една от най-уважаваните и реномирани НПО в България, която предоставя защита и подкрепа на жертвите на насилие и трафик на хора. Организацията работи и за предотвратяване на такива актове на насилие и трафик чрез превантивни обучителни курсове и своя Младежки клуб „Да бъдем приятели“.