Община Перник намалява данъчната ставка на имотите в Рударци

Община Перник намалява данъчната ставка на имотите в Рударци

Дирекция „Местни приходи и такси” в Община Перник започва да преоблага имотите, намиращи се в курортното селище Рударци. Това информира директорът на дирекцията Ивета Боянова. Това се налага поради факта, че в началото на тази година Конституционният съд отмени едно от решенията в Закона за местните данъци и такси, които настъпиха в края на миналата година. То касае курортните селища, които са включени  в  Решение на Министерски съвет №153 от 24 февруари 2012.

 „Става въпрос за тези курортни селища, които не са основно жилище или не са регистрирани по Закона за туризма. Тяхната данъчна ставка можеше да бъде до 6.5 промила. В община Перник такова населено място е Рударци. Налогът за имотите в него беше определен на 4.5 промила. Това решение, обаче, беше отменено.  След като Конституционният съд се произнесе през април тази година, ние сме длъжни да преобложим тези населени места и да върнем данъчната ставка на 2 промила,  както беше преди това”, поясни Боянова. Тя допълни, че надвзетите суми ще бъдат приспаднати на гражданите от данъчните задължения за следващата година на тези, които не са си платили. На тези които са си платили, ще им се върне дължимата сума.