Увеличават пенсиите от 1 юли с 5.7 на сто

Увеличават пенсиите от 1 юли с 5.7 на сто

От  1.07.2019 г.  всички пенсии от трудова дейност, отпуснати с начална дата до 31.12.2018 г. ще бъдат увеличени с 5,7 на сто, информираха от ТД НОИ-Перник.

Съгласно изменената разпоредба на § 6, ал. 1 от Преходните заключителни разпоредби  на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ от  01.07.2019 г. максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките към тях, е 1200 лв. (40 на сто от 3000 лв.-максимален осигурителен доход за 2019 г.), както за пенсиите отпуснати след 30.06.2019 г., така и за пенсиите, отпуснати с начална дата до 01.07.2019 г.

С чл. 10 от ЗБДОО за 2019 г., считано от 1 юли 2019 г. се увеличава и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО на 219,43 лв. (увеличение с 5,7 на сто)

С член единствен на Постановление на Министерски съвет № 136 от 6 юни 2019 г. (обн. ДВ, бр. 46 от 11.06.2019 г.) е определен нов размер на социалната пенсия за старост – 132,74 лв. месечно, считано от 1 юли 2019 г.