Българи от двете страни на границата се събраха в Брезник

Българи от двете страни на границата се събраха в Брезник

Регионална конференция в Брезник по повод 100 години от Ньойския договор, бе проведена миналата седмица в Брезник. Организатори на форума бяха Обществен съвет „Сто години Ньойски договор“ от София и Народно читалище „Просвещение 1870“ от Брезник, съвместно със Съюза на възпитаниците на военните на Негово величество училища, Школата за запасни офицери и родолюбивото войнство и гражданство, Съюз на веонноинвалидите и военнопострадалите. Форумът бе под надслов „Ньойския диктат и съдбата на хората от двете страни на Сръбско-българската граница (1919 – 2019)“.

Председателя на Съюза на възпитаниците на военните на НВУ, ШЗО и РВГ, о.з. ст. лейтенант Атанас Илиев поздрави участниците в конференцията.

Кметът на община Брезник Васил Узунов също привества специално участниците и гостите на конференцията, подчертавайки, че историята трябва да се помни, за да не се забравят и да не се правят грешки като тези, които са били допуснати назад във времето.

След раздаването на почетни грамоти на заслужили за военно-патриотична дейност, доклади поднесоха проф. д. ист.н. Светлозар Елдъров от Института за балканистика при БАН, Иван Николов председател на КИЦ „Босилеград“, Людмила Зидарова от Македонския научен институт, проф д-р Надя Манолова от Софийски университет,  Зденка Тодорова от Цариброд, лидерът на общинската организация на ВМРО в Перник Димитър Колев и др.

В паузата между двете заседания бе открита фотодокументалната изложба „Погромът в Босилеградско 15-16 май 1917 г.“

След края на заседанието бе приета специална Декларация от организаторите и участниците в конференцията, която ще бъде връчена на официалните институции.