Бюрото по труда в Перник търси 44 щофьори, 20 оператори в производство, 20 охранители

Бюрото по труда в Перник търси 44 щофьори, 20 оператори в производство, 20 охранители

 Четвърта поредна седмица предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник  намаляват, като тази седмица те са с 6 по-малко и в момента са 185. Добрата новина е, че  предлаганите свободни места на безработните висшисти се увеличават, макар и само с 6 и тази седмица те са 8.  

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 20  оператори в производство в Божурище, 10 оператори на производствена линия  в Казичене, 10 охранители в София с 15  сервитьори за Черноморието, 44 шофьори на тролейбуси за София. Тази седмица се появи оферта за работа на още 10 охранители за София.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на: 2 шивачи, 2 машинни оператори, 6 общи работници в промишлеността,  3 зареждачи на материали и полуфабрикати, 3 работници в строителството,  5 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 5 водопроводчици, 1 автомонтьор, 3 пекари, 1 обслужващ кулинарен щанд,  1 помощник инспектор, 3 шофьори на товарен автомобил, 1 касиер, 5 шофьори на специален автомобил,  3 продавачи разносна търговия, 2 производители ръчно на хляб, 1 начален учител, 5 камериери, 2 отчетници счетоводство, 2 лекари спешна медицина, 2 фелдшери, 2 продавач-консултанти, 7 общи работници, 5 работници по озеленяване, 1 лесничей,1 машинен оператор, 1 готвач, 1 счетоводител на 4 часа, 1 административен секретар.

  Анализът на предлаганите от Бюрото по труда в Перник тази седмица свободни работни места, показва,  че сред най- търсените кадри са шофьори на тролейбуси,  оператори в производството, сервитьори,  охранители  и други. На трудовия  пазар в региона тази седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 177 свободни места и 8 за безработни висшисти.