Близо 19 000 справки за прогнозния размер на пенсията са направени по електронен път

Близо 19 000 справки за прогнозния размер на пенсията са направени по електронен път

  Справки за 18 841 лица са направени от 4 май т.г. досега през електронната услуга „Изчисляване на прогнозна пенсия“ на интернет страницата на НОИ с Персонален идентификационен код /ПИК/. Това информираха от ТД НОИ-Перник.

Електронният калкулатор бе актуализиран след влизането в сила на промените в методиката за изчисляване на индивидуалния коефициент. Бъдещите пенсионери трябва да направят избора си дали коефициентът да бъде изчислен по реда на нормативната уредба, приложима за трудови пенсии с начална дата до 31 декември 2018 г. (т.нар. „стара методика“ – с избор на 3 благоприятни години преди 1997 г.) или съгласно разпоредбите, приложими за пенсии с начална дата след 31 декември 2018 г. („нова методика“), Услугата е в помощ за ориентацията по кой от двата възможни начина за изчисляване ще се получава по-висока пенсия.

Като част от популяризирането на промените в нормативната уредба през май т.г. НОИ организира и информационна кампания за жителите на по-малките и по-отдалечените населени места в цялата страна. Общо 1561 бъдещи пенсионери са се консултирали относно вариантите за изчисляване на индивидуалния коефициент на бъдещата им пенсия. От тях 881 са задали своите въпроси по темата в постоянните приемни и изнесени работни места на института, а със специално създадените мобилни екипи са се срещнали 660. По време на срещите с експертите от мобилните групи над 1200 лица са потърсили консултации и по други пенсионни въпроси.

По информация на директора на ТП НОИ-Перник, по време на организираните приемни по общини, те са посетени средно от 15- 25 граждани, на които им предстои да се пенсионират. Те са потърсили консултации както по въпросите за пенсионирането им, така и по други проблеми.