РЗИ- Перник откри бактерии в питейната вода в 4 населени места в областта

РЗИ- Перник откри бактерии в питейната вода в 4 населени места в областта

 Отклонения от качеството на питейната вода, съгласно изискванията записани в Наредба  №9,  установи Регионалната здравна инспекция в Перник за периода от 27.05.2019 г. – 09.06.2019 г  на територията на област Перник. Взети са проби от питейната вода в 13  населени места, информират от РЗИ. Изследвани са 15 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг (група А).  От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на Министерството на здравеопазването за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 проба. Тя е взета от водоизточник в  с. Дълга лука, община Трън. Става въпрос за чешма в центъра на селото, където са открити  колиформи – 10/100; ешерихия коли – 10/100.

Изследвани са 5  проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдените населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг (група Б).  От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели  1 проба. Тя е взета отново в с. Дълга лука, община Трън, от чешма, която се намира в центъра. Констатирани са колиформи – 10/100; ешерихия коли – 10/100 и ентерококи – 5/100.

На „В и К” ООД – Перник е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки във връзка с отклоненията в качеството на водата в селото.

Изследвани са 4 проби питейна вода от обществени местни водоизточници по показатели, включени в постоянния мониторинг (група А).  От тях не отговарят на Наредба №9/2001 г. на МЗ за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 проби. Едната е взета от водоизточник в с. Стайчовци- община Трън. Това е обществена чешма, която се намира на  пътя. Във взетата от нея проба са открити  колиформи – 39/100; ешерихия коли – 19/100. Другата проба е взета от обществена чешма, намираша се в с. Червена могила- община Радомир. Открити са  колиформи – 53/100 и ешерихия коли – 12/100.

 От здравната инспекция информираха, че на кметовете на общините Трън и Радомир са връчени предписания за поставяне на информационни табели на обществените чешми.

Изследвани са 2 проби на питейна вода от минерални водоизточници. От тях 1 не отговаря на Наредба №14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите. Тя е взета в  с. Долни Раковец, от чешма с минерална вода. В пробата са установени   колиформи – 28/100 и клостридиум перфрингенс – 15/50. На кмета на село Долни Раковец е връчено предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки.

От РЗИ информираха, че снабдяването с питейна вода на с. Забел, в община Трън продължава да се осъществява чрез доставяне на бутилирана вода.