Увеличаване на болните от варицела  в региона установи РЗИ-Перник

Увеличаване на болните от варицела в региона установи РЗИ-Перник

Двойно са се увеличили болните от варицела в областта през изминалата седмица, установи Регионалната здравна инспекция в Перник. През този период са регистрирани 9 болни, при 4 за предходната седмица. От тях 7 са от Перник, 1 от село Дивотино и 1 от село Студена.

През изминалата седмица се наблюдава леко увеличение при заболелите от остри респираторни заболявания. Констатирани са 32 болни, при 28 за предходната седмица. Заболеваемостта е била  43,45%oo, при средна за страната. 32,62%oo.

През седмицата са намалели болните от заразни заболявания. Констатирани са 13 заболели, при 18 за предходната седмица.

За периода е установен само 1 болен от скарлатина от Перник.

 Регистрирани са общо 13 случая на заразни заболявания, при 18 за предходната седмица. От групата на въздушно-капковите инфекции – 10 случая:  Варицела – 9 случая – 7 от гр. Перник, 1 от с. Дивотино и 1 от с. Студена.· Заболелите са в следните възрастови групи – 1-4 г. (6 сл.), 5-9 г. (2 сл.), 20-24 г. (1 сл.).  Скарлатина – 1 случай, момиче на 4 г. от гр. Перник.· Заболелите се лекуват амбулаторно от личните си лекари. Проведени са епидемиологични проучвания на болните и в огнищата, предприети са необходимите противоепидемични мерки.

С повишаването на температурите се забелязва незначително увеличение на заболелите от чревни инфекции. Установени са 2 болни от ентероколит, при 1 за предходната седмица. Болните са от Перник и село Горочевци. Те са хоспитализирани  в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ – Перник.

През изминалата седмица е констатиран 1 случай на болен от лаймска борелиоза от Перник. Той се лекува в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“- Перник.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 222 проверки. От тях 89 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене. В резултат на извършените проверки са издадени 12 предписания за отстраняване на констатирани нарушения на хигиенните изисквания.

И през изминалата седмица РЗИ продължи да извършва ежедневния мониторинг на питейните водоизточници в областта. Взети са 26 проби от различни населени места, за да се установи дали подаваната питейна вода отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са и 39 проби от бутилирани води, за да се установи дали отговарят на хигиенно-санитарните изисквания.