Първи фестивал на детското творчество „Видовденчета” в Брезник

Първи фестивал на детското творчество „Видовденчета” в Брезник

В събота в Брезник ще бъде проведен първият Фестивал на детското творчество „Видовденчета”. Акцентът на форума е запазването и популяризирането на местните традиции и фолклор, но голямата цел е да се даде възможност на всички знаещи и можещи деца да демонстрират своите умения във всички области пред връстници, да обменят опит и идеи, да открият нови приятели, да разширят кръгозора и възможностите си.

Фестивалът се провежда на традиционната открита сцена в местността „Бърдото“ град Брезник, а началото ще бъде дадено в 11 часа.

Организатор на изявата е Училищно настоятелство „Васил Левски“ – Брезник с помощта на СУ „Васил Левски“, читалище „Просвещение-1870“, Горско стопанство Брезник и др.

Предвижда се фестивалната програма да протече в две части. Сутрешната, която трябва да приключи до около 13 часа,  включва представянето на групи, състави и индивидуални участници във фолклорните направления. т 14 до 18 часа в следобедната част на феста е превидено представянето на съвременни изкуства, атрактивни спортове и научни и иновационни презентации, съобщават олганизаторите.

Право да участват в първото издание на „Видовденчета” между 6 и 18 годни.Всички деца, участващи във фестивала1 трябва да бъдат придружени от възрастен – родител или настойник, учител или творчески ръководител.

За фестивала „Видовденчета” не се изисква такса за участие.

По време на фестивала няколко творчески ателиета за традиционни и модерни изкуства ще бъдат на разположение на всички деца-гости, които искат да отнесат в дома си нещо, направено със собствените им ръце. Любознателните, желаещи да си тръгнат с награди, ще могат да проверят знанията си чрез фолклорна викторина. Освен това децата на събитието ще могат да разучат игри от стари времена, които дори родителите им са забравили, поясниха още организаторите.

 “Децата от Брезник и околностите ще са горди домакини на едно събитие, на което ще се възстановят традиции, ще се усети новаторство, ще заблестят таланти, ще се лее музика, ще ехти смях. Елате за да ги видите как танцуват и пеят, как създават поезия и рисуват красота, как рецитират и снимат, но най-вече – как умеят да помнят и да предават напред. Защото за да се запомни днешното, те – децата ни, трябва да го предадат на бъдещето.”, отбелязаха още организаторите на “Видовденчета”.