Над 10 000 малки пъстърви зариби ЮЗДП в пернишко

Над 10 000 малки пъстърви зариби ЮЗДП в пернишко

За пета поредна година Югозападното държавно предприятие извърши разселване на над 160 000 балкански пъстърви  в планинските притоци на реките Струма, Места, Вит. Това е петата поред кампания на ЮЗДП, насочена към опазване на биологичното разнообразие и подпомагане на естественото възпроизводство на балканска пъстърва като местен вид чрез зарибяване. Нулевогодишните рибки с размер от 0.5 до 1 грам.

 Зарибяването е извършено  на територията на 22 поделения на предприятието. Това са държавните ловни стопанства „Витошко-Студена”, „Дикчан” и „Осогово” и държавните горски стопанства в Белица, Белово, Благоевград, Гърмен, Добринище, Дупница, Елешница, Етрополе, Катунци, Кресна, Кюстендил, Места, Невестино, Първомай, Рилски манастир, Самоков, Сандански, Тетевен и Якоруда.

 Над 10 000 малки пъстърви бяха пуснати  на територията на ловно стопанство „Витошко-Студена”, в района над Чуйпетлово. Целта е не само да се възстанови популацията на пъстървата в горното течение на река Струма, но и да се възстанови биологичното разнообразие в реката. В този район риболовът е забранен целогодишно, което помага за опазването на рибното богатство от бракониери.

Зарибителният материал от балканска пъстърва, който използва ЮЗДП, е произведен в рибовъдно стопанство „Тошков чарк”. Транспортира се в найлонови чували с кислород и е придружен с ветеринарномедицински сертификат и документ за произход.