Започва отстраняването на екологични щети и техническа ликвидация на нарушени терени вследствие на въгледобивна дейност в община Перник

Започва отстраняването на екологични щети и техническа ликвидация на нарушени терени вследствие на въгледобивна дейност в община Перник

Стартира изпълнението на „Проект за отстраняване на екологични щети и техническа ликвидация на нарушени терени вследствие на водените дългогодишни минни работи от рудниците „Седми септември“ и „Христо Ботев“ при „Мини – Перник“ ЕАД“. 

Това беше обявено днес на среща в кабинета на кмета на община Перник Вяра Церовска с представители на фирмата- възложител „Еко Антрацит“ ЕАД и фирмата- изпълнител „Монтажи“ ЕАД, които са държавни предприятия и са под шапката на Министерството на икономиката.

„Подобно озеленяване на разкопани от мината площи се прави за първи път в Перник. Радвам се, че този проблем получи своята положителна развръзка и несъмнено проектът ще се отрази изключително благоприятно на Перник“, заяви Вяра Церовска. 

В рамките на проекта ще бъдат рекултивирани също „Максим табан” и табанът на бившата Брикетна фабрика. Общата площ на терените е 1262.5 дка. Ликвидирането на „Максим табан” и табана на Брикетната фабрика включва изгребване на натрупания минен отпадък и транспортирането му за депониране в котлован на открит рудник, след което районът ще бъде рекултивиран. Ще бъде направено затревяване на площите и ще бъде изграден залесителен пояс с ширина от 10 метра успоредно на асфалтовия път. 

В момента върви и процедура за съгласуване на друг проект за запълване на минните галерии, в следствие на експлоатацията на подземните изработки за територията на кварталите „Драгановец“ , „Клепало“ и „Рудничар“ . В проекта се предвижда запълване на галериите , за да не пропадат къщите и където е необходимо, ако има конструктивни нарушения на жилищните сгради, те ще бъдат укрепени. Общата стойност по първоначалните данни на проекта е около 135 млн. лева.