Трън отново беше домакин на Националния фестивал „От Трън по-убаво нема“

Трън отново беше домакин на Националния фестивал „От Трън по-убаво нема“

  В Трън се проведе Националният фестивал „От Трън по-убаво нема“. В него взеха участие над 1000 танцьори от различни етнографски области и градове – Брезник, Благоевград, Казанлък, Дупница, Самоков, София и др. Това е деветото издания на фестивала, който се организира от 2010 г. до сега от клуб „Бодифолк“ гр.София, НЧ „Надка Караджова 2012“- гр.София и със съдействието на община Трън и областна администрация – Перник.

Участниците бяха поздравени от кмета на община Трън Цветислава Цветкова и областния управител Ирена Соколова. Всички любители на танцуването изиграха едновременно 5 вида хора: Право хоро – Тракия, Свищовско хоро – Северна България, Ширто – Пирин, Ръка – Добруджа, Ситно шопско – Шопска област.

Губернаторът на Перник връчи специални отличия на танцов състав „Трънски ритми“ с ръководител Емилия Миланова към НЧ „Гюрга Пинджурова – 1895“ Трън по повод 10-годишнината от създаването му.

За заслуги в развитието и популяризирането на българския фолклор бе удостоен и основният организатор на събитието Йордан Станимиров – хореограф.

Грамоти и награди получиха ръководителите на всички танцови школи и групи, взели участие във фестивала.

Ирена соколова благодари специално на кмета на Трън Цветислава Цветкова, която с усилия и инициативност е способствала за създаването на множество инициативи, намерили място в културния календар на пограничната община.

Фестивалът „От Трън по-убаво нема“ всяка година утвърждава положителния имидж на региона и способства за развитието на туризма, нематериалното културно многообразие.

Със съдействието на областния управител популяризирането на този ценен и емоционален празник за жителите и гостите на регион Перник, е предвиден като една от дейностите по Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за 2019 г.

Неговата дълга история по съхраняването на българското фолклорно богатство, традиции и специфични особености, е достоен контрапункт на езика на омразата и разединението. Това от своя страна издига престижа и ценностите на страната ни в европейски и световен контекст.