Бюрото по труда в Перник търси 44 шофьори на тролейбуси и 50 оператори на производствена линия

Бюрото по труда в Перник търси 44 шофьори на тролейбуси и 50 оператори на производствена линия

 Трета седмица предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник  намаляват, като тази седмица те са само с 1 по-малко и достигнаха 191. Лошата новина е, че намаляват и  предлаганите свободни места на безработните висшисти с 6 и тази седмица те са само 2.  

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 20  оператори в производство в Божурище, 50 оператори на производствена линия  в Казичене, 10 охранители в София с 15  сервитьори за Черноморието. Тази седмица се появи оферта за работа на 44 шофьори на тролейбуси за София.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на:  1 работник в кухня, 3 шивачи, 2 машинни оператори, 6 общи работници в промишлеността,  1 пакетировач,  3 зареждачи на материали и полуфабрикати, 3 работници в строителството,  5 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 1 автомонтьор, 3 пекари, 1 обслужващ кулинарен щанд,  1 помощник инспектор, 1 шофьор на товарен автомобил, 1 касиер, 5 шофьори на специален автомобил, 3 обслужващи магазин на пълно и непълно работно време, 3 продавачи разносна търговия, 2 производители ръчно на хляб, 1 начален учител, 1 шофьор на товарен автомобил.

  Анализът на предлаганите от Бюрото по труда в Перник тази седмица свободни работни места, показва,  че сред най- търсените кадри са шофьори на тролейбуси,  оператори в производството, сервитьори,  охранители  и други. На трудовия  пазар в региона тази седмица преобладава търсенето на кадри за обслужващите дейности, а след това за производството.

 И тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 189 места и 2 места за безработни висшисти.