Районният съд в Трън отбеляза 140-годишнината от създаването си

Районният съд в Трън отбеляза 140-годишнината от създаването си

Днес Районният съд в Трън отбеляза тържествено 140-години от учредяването си. Гости на тържеството бяха: Лозан Панов- председател на ВКС, Атанаска Дишева- член на ВСС от съдийската колегия, Пламен Найденов- член на ВСС от прокурорската колегия, Теодора Точкова- главен инспектор на Инспектората на ВСС, Калин Баталски- председател на Окръжния съд в Перник, Галина Антова- окръжен прокурор на Перник, Бисерка Милушева- дългогодишен председател на Районен съд Трън, а сега адвокат,Ирена Соколова- областен управител на Перник, Ивайло Иванов, зам.областен управител, Цветислава Цветкова- кмет на община Трън, комисар Димитър Попов- директор на ОД МВР-Перник, Росен Илиев- зам.началник на МВР-Трън, председатели на районните съдилища в региона, прокурори, дългогодишни служители на Районен съд Трън.

В словото си председателят на Районен съд Трън- Петър Симеонов подчерта, че празника на съда е и празник на града, защото са малко институциите, които могат да се похвалят с такъв юбилей. „Вярвам, че авторитета на съда зависи от всеки съдия и служител в него. Наш дълг е да гарантираме доверието на обществеността във върховенството на закона и да осигурим прозрачност в работата на съдебната система и справедливи решения.  Зад достолепната възраст на тази институция стои неуморният и професионален труд на поколения юристи и съдебни служители, които създават съвременното лице на българското правораздаване”, подчерта  Петър Симеонов. Той направи ретроспекция на историята на създаването на Районния съд. Трънският административен и съдебен център се обособява  в далечната 1899 година, през месец юни. Тогава той включва Трънско, Брезнишко и Царибродско. От тогава  до сега съдът преминава през редица промени, в зависимост от административните промени в страната.  От 1971 г съдът в Трън е Районен. В него  се гледат  граждански, наказателни и административни дела. Той обслужва 51 села в  общината, заедно с град Трън. В структурата на Районен съд Трън функционират съдебно-изпълнителната служба,  съдия по вписванията и бюро съдимост.

Петър Симеонов информира, че са получени поздравителни адреси по повод юбилея от президентството, председателя на Конституционния съд, ВАС и други.

Поздравление поднесе Лозан Панов. Той подчерта, че зад всички тези години, които сега се честват, стоят хора, които са изградили институцията и са се борили за нейния авторитет. Зад тези години стоят много човешки съдби.”Всички тези хора са направили така, че в продължение на 140 години този съд е отстоявал ценностите на правосъдието. Затова бих искал да акцентирам именно на работата на бившите и настоящи служители на съда. В една млада демокрация трудно се отстояват ценностите на правосъдието. Изправени сме пред много предизвикателства. Но Районен съд Трън е пример затова как в едно малко населено място това се случва. Да си магистрат в едно малко градче, където всички хора се познават, има своите трудности, но екипът, който работи в съда успява да ги преодолее. Показателен пример в това отношение дава председателят на съда, затова заслужава уважение”, подчерта Панов. Той поздрави както председателя на Районния съд, така и всички бивши и настоящи служители, работещи в него.

Поздравление за юбилея поднесе и Ирена Соколова. Тя подчерта, че за нея е чест да присъства на такава годишнина, която е пренесла във времето духът на правото и ценностите, по начина, по който са ни ги завещали предците ни. Соколова подари  плакет на председателя на Районния съд.

Поздравления поднесоха: Калин Баталски, Атанаска Дишева, Теодора Точкова и други. Всички те оцениха по достойнство професионализма на магистратите и служителите в Районен съд Трън и заслужения авторитет, който той си е извоювал през годините.

Председателят на Районен съд Трън връчи плакети на магистрати и представители на държавната и местна власт и награди дългогодишни служители в съда.

И както повелява традицията в такива случаи, юбилярът получи много поздравления и подаръци.

Гостите на тържеството имаха възможността да разгледат интересна изложба от интересни документи, разказващи за зараждането и утвърждаването на българската правна система и практика в Трън. Експозицията има голяма опознавателна стойност за всички граждани на град Трън. Изложени са и стари снимки на магистрати, практикували в съда, някои от които от създаването му. Изложени са архивни документи в оригинал, съхранявани в архивния фонд на съда. Освен това на вниманието на гостите беше представена и изложба, посветена на 140-години от учредителното събрание и приемането на Търновската конституция, която е предоставена на Районен съд Трън от председателя на Народното събрание, подготвена със съдействието на Държавна агенция „Архиви”.

След това за всички гости на тържеството, домакините бяха подготвили скромен, но изискан коктейл.