РИОСВ обяви пожароопасен период за защитените територии

РИОСВ обяви пожароопасен период за защитените територии

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник алармира за опасност от пожари. От институцията поясняват, че периодът от 1 април до 31 октомври се счита са пожароопасен сезон в защитените територии изключителна държавна собственост. В териториалния обхват на РИОСВ – Перник, попадат 3 такива. Това са резерват „Острица“, който попада в землището на село Кралев дол, община Перник и община Радомир, резерват „Църна река“ в землището на село Сажденик, община Кюстендил, поддържан резерват „Габра“ в землището на село Църварица, община Невестино.

В обхвата на инспекцията попада и част от Национален парк „Рила“, който също е със статут на изключителна държавна собственост.  Във връзка с това, РИОСВ – Перник припомня, че в границите на резерватите и поддържаните резервати е забранено паленето на огън. Инспекцията  призовава гражданите, да не палят треви и растителни отпадъци с цел почистването на терена и да не палят огън извън определените и обозначени за това места,  в границите на защитени територии и в близост до такива, както и да не изгарят отпадъци сред природата.

В случай на пожар незабавно трябва да се подаде сигнал на телефон 112 или на Районните служби по пожарна и аварийна безопасност, Регионалната инспекция по околната среда и водите – Перник и горските стопанства.