Двойно са се увеличили болните от варицела в област Перник

Двойно са се увеличили болните от варицела в област Перник

През изминалата седмица в областта са установени 10 случая на болни от варицела, при 4 за предходната седмица. 8 от болните са от Перник, 1 от Брезник и 1 от село Банище. Това информираха от Регионалната здравна инспекция в Перник.  От там поясниха, че над два пъти са се увеличили и заболелите от заразни заболявания. Констатираните болни през този период са 18, при 8 за предходната седмица. От групата на въздушно-капковите инфекции са установени 13 болни.

Регистриран е 1 болен от скарлатина от Перник, който е хоспитализиран в Инфекциозното отделение на МБАЛ”Р. Ангелова”.

През изминалата седмица са установени 2 болни, на които диагнозата е вероятна туберкулоза. Единият е от Батановци, а другият от Трън.

Регистрирани са и 2 болни от чревни инфекции. Единият е болен от ентероколит от Перник , който се лекува стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“ ЕАД- София. Другият е от гастроентерит, също от Перник.

Установен е 1 болен от хепатит А от Перник. Хоспитализиран е в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ гр. Перник.

През седмицата са регистрирани и 2 случая на лаймска борелиоза  от гр. Перник. Хоспитализирани са в Инфекциозното отделение на МБАЛ „Р. Ангелова“ гр. Перник. Случаите са проучени, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо болните, контактните лица и околната среда.

 През изминалата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 162 проверки. От тях 42 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене. По време на проверките са издадени 5 предписания за отстраняване на констатирани нарушения.

 И през изминалата седмица здравната инспекция продължи ежедневния мониторинг на питейните води в региона. Взети са 34 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода, ползвана за питейно-битови нужди отговаря на Наредба №9. Взети са и 10 проби от бутилирани води, за да се установи дали отговарят на санитарно-хигиенните изисквания.