Община Трън прави отчет на бюджета за 2018 година

Община Трън прави отчет на бюджета за 2018 година

Община Трън, на днешната сесия на местния минипарламент,  ще направи отчет на бюджета за изминалата 2018 г, който общинските съветници ще решат дали да  приемат. Общоизвестен факт е, че Общината приключи финансовата 2018 г без задължения. Това й дава възможност да осигури финансов ресурс за изпълнението на обектите, залегнали в поименния списък и да реализира социалната си програма. В дневния ред на редовната сесия на Общинския съвет е заложена точка за актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Миналогодишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост се налагаше през годината на няколко пъти да бъде актуализирана. С настъпилите изменения в Наредбата за общинската собственост и някои други нормативни документи, които бяха приети от Общинския съвет тази година, се налага очевидно актуализиране и на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год. Общо 11 точки са включени в дневния ред на днешното заседание на местния законодателен орган на пограничната община. Интерес за жителите на Трън представлява точката, свързана с определянето на  горски територии, собственост на Община Трън, за предоставяне ползването им чрез продажба на стояща дървесина на корен. На предишната сесия, общинският съветник от ВМРО Десислав Банков зададе въпроса- защо на жителите на общината не им се предоставя правото, на тези, които искат, сами да си отсекат полагащите им се дърва за огрев, защото им излизало по-евтино. Тогава кметът на Трън Цветислава Цветкова поясни, че няма проблем този въпрос да се уреди, но всичко трябва да бъде съобразено със закона.