Стартира проектът за новия програмен период на ОИЦ

Стартира проектът за новия програмен период на ОИЦ

На специална пресконференция вчера бе дадено началото на проекта „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2019-2021 г.“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На форума присъстваха зам.кметът Денислав Захариев, главният секретар на общината Радослава Манова, ръководителят на Областния информационен център инж.Ирена Георгиева и екипът, с който тя работи, координаторът на проекта Росица Симеонова и счетоводителят Божана Искренова.

364 000 лв е стойността на разработката, а бенефициент на проекта е община Перник, поясни ръководителят на проекта инж.Иван Искренов. През новият програмен период натоварването на екипа на ОИЦ ще е изключително високо, добави той. Инж.Искренов разясни общата цел на проекта – да бъде повишена информираността на гражданите, да се осигури достъпност до информация и да се популяризират възможностите за финансиране, които ЕС предоставя през програмния период 2014 – 2020 година, чрез осигуряване на ефективно функциониране на ОИЦ-Перник през периода 2019 – 2021 година.

Инж.Искренов сподели, че амбициозната програма на ОИЦ – Перник

предвижда провеждането на 18 регулярни информационни срещи в шестте общини на региона и по-големи населени места. 21 ще са работните срещи с различни представители на общини, институции, целеви групи, браншови организации, неправителствени организации и други заинтересовани групи. Предвиждат се и шест срещи за проактивна работа с представители на регионални печатни и електронни медии, чиято цел е да се създаде и поддържа с тях активно сътрудничество. Пернишкият ОИЦ ще участва и в три национални инициативи на мрежата, от която е част той.

През периода 2019 – 2021 година екипът ще продължи да предоставя и някои безплатни услуги като разпространение на обща информация относно политиките на ЕС, споразуменията за партньорство, управление и изпълнението на ЕСИФ, предоставяне на конкретна информация на потенциални бенефициенти за възможностите за кандидатстване по програмите, съфинансиране от фонда, организирането на мероприятия, популяризиращи програмите, съфинансирани от ЕСИФ, съобразени със специфичните нужди на областта, потенциалните бенефициенти и възможностите за кандидатстване по отворени процедури и др. Експертите на ОИЦ ще подпомагат потенциалните кандидати и бенефициенти и при работа с ИСУН 2020.

Отделено е внимание и на осигуряването на публичност и визуализация на проекта. Прессъобщения ще бъдат качвани на сайта на общината, ще се провеждат и пресконференции с медиите.

На първата от тях, проведена вчера, зам.кметът Денислав Захариев даде висока оценка на работата на екипа на Областния информационен център от самото му създаване до днес.