Ден на отворените врати организира РИОСВ – Перник и АИС – Перник Център

Ден на отворените врати организира РИОСВ – Перник и АИС – Перник Център

С оглед предоставяне на по-широк достъп и информиране на обществеността, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Перник обявява „Ден на отворените врати на Автоматичната измервателна станция  – Перник Център“. Той ще се проведе на 5 юни в часовите интервали от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 16,00 ч.

 Експерти от РИОСВ – Перник и от Изпълнителната агенция по околната среда  ще бъдат на място, пред автоматичната измервателна станция на кръстовището на  ул.„Радомир“ и ул.„Ихтиман“, за да разговарят с посетителите и да отговарят на поставените от тях въпроси!

Всяка година РИОСВ – Перник се включва с инициативи в честването на Световния ден на околната среда – 5 юни! Целта е да се обърне внимание на обществеността върху личния ангажимент в грижата за опазване на околната среда и да се създаде отговорно отношение и високо екологично съзнание.

 Тази година темата на този ден е „Замърсяване на въздуха – Не можем да спрем да дишаме, но ние можем да предприемем стъпки за подобряване качеството на въздуха“, а мотото на кампанията – „Заедно можем да победим замърсяването на въздуха“.