Обезопасяват с инструктори въжения атракцион хексагон

Обезопасяват с инструктори въжения атракцион хексагон

Въженият атракцион или т.н. още фексагон в Парка на предизвикателствата привлича много младежи, сред които и хлапаци, да изпробват съоръжението, вдигайки адреналина си. За да се използва сложното съоръжение безопасно, общинската управа ще назначи трима инструктори, които ще следят за поведението на търсачите на силни усещания. Това става възможно след като Общинският съвет реши да  бъде създадена нова длъжност – „инструктор на въжен атракцион-хексагон“. Според предписание на ДНСК е необходимо да бъдат назначени инструктори, преминали специален курс на обучение, които да обезпечат правилното използване на съоръжението от гражданите в периода от юни до септември включително.

Общинският съвет реши да бъдат открити три щатни бройки за длъжността. Инструкторите ще са назначени в общинско предприятие „Общинска собственост, спортни и туристически обекти“. Заплащането им ще бъде осигурено от бюджета на предприятието за 2019 година