17-то областно ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” в Перник

17-то областно ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” в Перник

Под патронажа на областния управител Ирена Соколова се проведе ХVII-ото Областно ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”.

В надпреварата, включваща два етапа – теоретичен и демонстративен, се включиха 3 отбора.

Учениците демонстрираха уменията и реакциите си за действие в обособени центрове за земетресение, център производствени аварии, който включва – химическа, биологична и радиационна защита, индивидуални средства за защита, оказване на първа долекарска помощ на пострадали при бедствия, наводнения и гасене на пожари.

Заместник областният управител Иво Иванов връчи купи, грамоти и медали на отборите класирали се на първите три места:

1. XII ОУ „Васил Левски” град Перник с общо 250.5 точки;

2. VIII ОУ „Кракра Пернишки” град Перник с 245 точки;

3. Х ОУ „Алеко Константинов” град Перник с 242,5 точки;

Организатори на състезанието са РДПБЗН, РУО и Областен съвет на БЧК, а наградният фонд е осигурен от Областна администрация – Перник.

Отборът победител ще представи област Перник на републиканския кръг от ученически състезания по „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, който ще се състои на 26, 27 и 28 юни 2019 г. в Стара Загора.