Д-р Гайдарова спечели конкурса за управление на Профилакториума

Д-р Гайдарова спечели конкурса за управление на Профилакториума

На днешното заседание на пернишкия минипарламент съветниците утвърдиха предложеното от комисията гласуване за избор на титулярен управител на Профилакториума след проведения конкурс. На него единственият кандидат е досегашната временно изпълняващ длъжността д-р Росица Гайдарова. Прието бе и предложението за месечното й възнаграждение, което ще е 400 на сто от отчетната среднамесечна брутна заплата в здравното заведение, но не повече от дванадесеткратния размер на минималната работна заплата за съответния месец в страната.

Съветниците възложиха на градоначалника да сключи тригодишен управленски договор със спечелилата конкурса д-р Гайдарова.

На сесията вчера местните законотворци приеха още решение, свързано със съдбата на Профилакториума. От капитала на дружеството бяха извадени и прехвърлени в активите на общината поземлен имот от 30 536 кв.м. з публична общинска собственост и част от сградата на стационара, на тази база се изменя и учредителния акт на дружеството. От 115 600 лева той се намалява на 75 600 лв.