Тежка сесия с рекордните 59 докладни измори пернишките съветници

Тежка сесия с рекордните 59 докладни измори пернишките съветници

Една от най-тежките сесии проведоха днес пернишките местни минипарламентаристи. Точките вд дневния ред бяха 59, голяма част от тях бяха свързани с разпореждане с общинско имущество и градоустрайствени решения. Съветниците приеха и годишният план на дейностите, свързани с подкрепа на личностното развитие на децата и учениците от общината. Гласувана бе и корекция на поименния списък на капиталовите разходи на общината за тази година. По предложение на кмета Вяра Церовска ще бъдат променени три от наименованията на обектите и включването на нов обект – ремонт на улица „Софийско шосе”, който ще струва 675 000 лв. Пернишките законотворци дадоха съгласието си да бъде издаден запис на заповед п проекта за функционирането на Областния информационен център за периода 2019-2020 година на стойност 72 800 лв, което представлява 20 процента от стойността на ДБФП. Решено бе да се издадат още два записа на заповед – по договора за подобряване на социалната инфраструктура в подрепа на деинституциализацията на грижите за деца в общината, по договора за изграждането на наблюдавано жилище.

Разгледан бе и проект за наредба за изменение и допълнение на наредбата за определяне и администриране на местните данъци и цените на услугите на територията на общината.

Приети бяха и финансовите отчети на общинските търговски дружества. Сред тях на печалба остава да работи «Дезинфекция» ЕООД.Председателят на Общинския съвет инж.Иво Савов отчете работата на минипарламента за периода от 2 ноември 2018 година до 1 май тази година. Приета бе и програмата за работа на местния законодателен орган за следващия период до 1 ноември 2019 г.