Над 15 700 декара с царевица за зърно са засети вече в региона

Над 15 700 декара с царевица за зърно са засети вече в региона

Жътвата на царевицата за зърно е към края си. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. До момента в областта са засети с тази култура 15 780 дка.

Първи приключиха със сеитбата на царевицата за зърно стопаните от Брезник, които засяха тази година 3 530 дка с тази култура. Земеделците от Земен засяха тази година 550 дка с царевица за зърно. Перничани засяха тази година 540 дка с царевица за зърно.Земеделските производители от Радомир, които подготвиха тази година най-много площи с царевица- 9 860 дка също успяха да ги засеят. Перничани засяха тази година по-малко площи с царевица за зърно от миналата година- 540 дка. Земеделците от Трън, които последни започнаха да сеят царевицата, засяха  тази година 1050 дка. Единствени стопаните от Ковачевци позакъсняха малко със сеитбата и от подготвените 950 дка до сега са засели само 250 дка. Те трябва да положат усилия до края на май да приключат, за да не изпуснат благоприятните агротехнически срокове за сеитбата на тази култура.

Само стопаните от Перник и Радомир успяха до сега да подхранят всички засети площи с царевица за зърно.Земенчани са наторили до сега половината от засетите площи.

Единствени земеделците от Брезник успяха да третират засетите площи с хербициди. В Земен вече са третирани една трета от засетите площи.