Деца огнеборци влизат в надпревара

Деца огнеборци влизат в надпревара

Утре в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“,улица “Граово“ № 1А в Перник ще се проведе XVII областно ученическо  състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“.

Организатор на напреварата е РД „Пожарна безопасност и защита на населението” в партньорство с РУО на МОН и Областна администрация на област Перник.

Откриване на състезанието ще е в 10 часа.

Право на участие имат отбори от по четирима състезатели – ученици от шести и седми клас, и един ръководител – педагог от всички училища на територията на област Перник. В РДПБЗН-Перник са регистрирани заявки за участие от три отбора.

Състезанието включва теоретическа и практическа част.

Теоретическата част представлява проверка на усвоените теоретични знания за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ от първи до седми клас чрез индивидуален тест, съдържащ 30 въпроса, в който участва всеки състезател.

Практическата част е проверка на придобитите умения и навици за защита чрез състезателни игри, в които участват по трима състезатели на отбора. Осъществява се в учебни центрове по теми и учебни въпроси.

Учебните центрове са четири: „Защита при бедствия”, „Защита при промишлени аварии, радиоактивно заразяване, химическо замърсяване и биологични агенти“,

 „Пожарна безопасност” и

„Първа помощ“.

Какво трява да се знае за класирането? Първото място е предназначено за отбора, получил най-много точки от сбора на точките от теоретичната и практическата проверка на знанията и уменията на състезател за най-кратко време.

Резултатите от надпреварата и награждаване на отборите ще е около 12 часа, точняват организаторите.