Язовирът в село Мещица е предоставен във владение на специализираната държавна агенция

Язовирът в село Мещица е предоставен във владение на специализираната държавна агенция

Язовир „Дружба“ и в момента изпълнява функцията си по защита от наводнения на с. Мещица и прилежащата инфраструктура. Това заявиха категорично кметът на Община Перник Вяра Церовска и ресорният заместник-кмет Денислав Захариев по повод публично отправени намерения за организиране на граждански протест в селото. Община Перник е спазила цялата процедура по прехвърлянето на язовира във владение на специализираната държавна агенция, която да го ремонтира и въведе отново в експлоатация. Ако това не се случи, общината ще премине към технически мерки за ремонт със собствени средства, които ще бъдат заложени в бюджет 2020-та. 

Поясненията на кмета и нейния заместник са по повод изявлението на кмета на Мещица, че местните жители ще излязат на протест и ще блокират главния път за Брезник и Трън. Причината, според Деян Никифоров, е, че язовирът се руши от години, а общинското ръководство не предприема никакви мерки. Вяра Церовска и Денислав Захариев опровергаха категорично това твърдение и подкрепиха думите си с документи, които показват, че за състоянието на язовира в този мандат е свършена сериозна работа. Нашата оценка е, че освен да служи за напояване, водоемът може да бъде и прекрасно място за отдих, риболов и развлечения, каза кметът Вяра Церовска. 

Ресорният заместник-кмет работи по въпроса не само, защото това е негово задължение, а и защото е лично свързан със селото, допълни Церовска. Денислав Захариев припомни хронологията на проблема. Язовирът е строен като защита на селото и железопътната линия от преливане на река Кривопадинска, и изпълнява тази си функция и до днес, тъй като при нарастване на речното ниво в следствие на валежи и снеготопене, водата се задържа в язовирното езеро и се отточва в продължение на седмици. През 2008-ма водоемът е предоставен на концесия на гражданско сдружение, през 2012 е сключено допълнително споразумение, а година по-късно в управлението се включва фирма, която през 2013-та поема изцяло правата и задълженията на гражданското дружество. В основата на стената от към въздушния откос язовирът е изпразнен далеч преди сегашният кмет на Община Перник Вяра Церовска да встъпи в длъжност. Концесията не е прекратена, но язовирът остава празен и с концесионер. В началото на мандата на Вяра Церовска с нейна заповед концесията е прекратена. 

В този период и Деян Никифоров е кмет на село Мещица, подчерта Захариев. 

Установен по категоричен начин е проблемът, причинил филтрацията – основният изпускател в по-голямата си част е изгнил и пропукан, а също и съпътстващи неизправности. При това положение общината не може да поеме отговорността за напълването на язовира, което крие риск за живота на хората.

За отстраняването на проблемите е необходима много сериозна сума от общинския бюджет, затова е взето решение общината да се възползва от възможността, която предостави държавата със създаването на специализирана агенция, която поема стопанисването на критичната инфраструктура, за да я ремонтира и въведе отново в експлоатация. Цялата процедура е спазена и документите са изпратени в министерството, но засега още има неясноти около прилагането на закона, поради което не само язовир Мещица, а всички общински водоеми не могат да влязат във владение на държавата. Междувременно, само през миналата година общината е инвестирала в язовира над 10 000 лв с цел защита на населението, и е осигурена 500 м проводимост на речното корито след язовирната стена. Ако законовата възможност за прехвърляне на язовира към държавата не се осъществи, общината ще премине към технически мерки за ремонт със собствени средства, които ще бъдат заложени в бюджета за 2020-та.