Бюрото по труда в Перник търси оператори, сервитьори, охранители

Бюрото по труда в Перник търси оператори, сервитьори, охранители

 След като повече от месец предлаганите свободни места на трудовия пазар в Перник  нарастваха, т през изминалата седмица те намаляха сериозно – с цели 29 и достигнаха 208. Лошата новина е, че и предлаганите свободни места на безработните висшисти също намаляха с 2 и останаха 5.

И през миналата седмица бяха актуални офертите за работа на 20  оператори в производство в Божурище, 20 машинни оператори за София , 50 оператори на производствена линия  в Казичене.  Тази седмица се появи предложение за работа на 10 охранители в София с 15  сервитьори за Черноморието.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага работа на:  2 продавач-консултанти,  1 моделчик, 2 сърцари-метал, 1 топилчик, 2 формовчици, 1 продавач в закусвалня, 4 работници в кухня, 1 счетоводител, 1 РНР работник, 1 разработчик на мобилни приложения, 1 организатор по производство,  2 помощник-организатори в цех, 4 шивачи, 2 машинни оператори, 6 общи работници в промишлеността, 1 детегледач, 5 камериери, 5 шивачи на облекло, 1 пакетировач, 1 обслужващ магазин, 3 зареждачи на материали и полуфабрикати, 2 шивачи, 1 работник в склад, 2 общи работници, 3 инструктори за въжен атракцион, 3 работници в строителството, 5 водопроводчици, 5 монтажници на отоплителни и климатизационни инсталации, 1 автомонтьор, 3 пекари, 1 обслужващ кулинарен щанд.

 Правейки анализ на предлаганите от Бюрото по труда в Перник тази седмица свободни работни места, можем да обобщим, че сред най- търсените кадри са  оператори в производство, сервитьори,  охранители, шивачи и други. На трудовия  пазар в региона тази седмица преобладава търсенето на кадри за производството, а след това за обслужващите дейности

 Тази седмица се запазва тенденцията  хората със средно и по-ниско образование да имат по-големи шансове да си намерят работа. На тях Бюрото по труда предлага 203 места и 5 места за безработни висшисти.