Без проблеми преминава изборния ден в 16-то ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” в квартал „Църква”

Без проблеми преминава изборния ден в 16-то ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” в квартал „Църква”

Без проблеми върви гласуването в секция № 43 в  16-то ОУ „Св. Кв. Кирил и Методий” в кв. „Църква”. От имащите право на глас в секцията  699, към 10.30 ч бяха гласували едва 20  човека

. В секцията има монтирана и машина. От гласувалите до този момент в секцията, 8 човека са изявили желание да гласуват машинно и са се справили успешно.  

Според членовете на СИК освен млади хора, желание за машинно гласуване са проявили и по-възрастните. Мнението на членовете на СИК бе, че има двама техници, които следят за нормалната работа на машината. Очакванията на избирателната комисия в секцията са, че гласуването ще се активизира след 16 часа.