Ясни резултатите от инвестиционната програма на ЧЕЗ в областта

Ясни резултатите от инвестиционната програма на ЧЕЗ в областта

Областният управител на Перник Ирена Соколова се запозна с реализираните инвестиции в област Перник през 2018 г. и планираните дейности за 2019, които «ЧЕЗ Разпределение България» АД ще осъществи.

Регионалният мениджър за област Перник Петър Нецов изнесе актуални данни за водената програма от дружеството на местно ниво. За изминалата 2018 г. инвестицията направена от «ЧЕЗ Разпределение България» АД в област Перник възлиза на 2 248 632 лв.

Средствата са изразходвани в изграждане на съоръжения средно напрежение, изнасяне на ел. табла на имотна граница и реконструкция на въздушни мрежи ниско напрежение, нови присъединявания.

По-големите инвестиционни дейности, планирани да се осъществят през тази година, са свързани с изграждане на съоръжения за средно напрежение – инвестиция на стойност 374 562 лв., като с нейното реализиране ще се постигне повишаване на сигурността на снабдяването с електрическа енергия на клиентите в село Рударци, село Драгичево, Делта Хил, град Земен, село Калище, населени место от община Радомир, община Трън.

Ще бъде извършена и реконструкция на въздушни мрежи ниско напрежение на стойност 614 073 лв. Сумата е разпределена в ремонти на мрежата и изнасяне на табла. Със стойност от 84 320 лв. ще бъдат реконструирани кабелни мрежи ниско напрежение в населени места от общините Перник и Трън.