Директорите на ЧЕЗ на работна среща в Перник

Директорите на ЧЕЗ на работна среща в Перник

Губернаторът Ирена Соколова събра ръководството на ЧЕЗ в България и представители на местните власти в област Перник за обсъждане на темите от общ интерес, свързани с енергийното обезпечаване на региона.

От страна на енергийната компания присъстваха Карел Крал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България, Петър Холаковски – изпълнителен директор на «ЧЕЗ Разпределение» АД, Виктор Станчев – главен оперативен директор на «ЧЕЗ Разпределение България» АД, Петър Нецов – Регионален мениджър за област Перник.

«Радвам се, че ЧЕЗ е продължител на тези регулярни срещи вече четвърта година с представители на местните власти в Западна България. Дружеството доказва, че държи на проактивната, многостранна комуникация и координираност. Инвестициите в мрежата, но и в различни образователни и социални проекти, са доказателство за целенасочените и отговорни действия на компанията.”, каза Соколова в началото на срещата.

Специален акцент в разговорите беше поставен на автоматизацията на мрежата. През изминалата година в община Перник, по пилотен проект на ЧЕЗ, бяха монтирани близо 63 000 електромера, като за тяхното внедряване, в реконструкция на мрежата бяха вложени 7 млн. лв. Още 650 хил. лв. бяха инвестирани в присъединяването на нови клиенти. Тази година в областта дружеството предстои да реализира проект за автоматизация на мрежата средно напрежение чрез монтиране на дистанционно управляеми елементи, които позволяват по-бърза реакция в случай на необходимост.

До края на годината ще бъдат вложени общо 2.31 млн. лв. в електроразпределителната мрежа. Ще бъдат изградени нови трафопостове в Рударци и Драгичево, както и ще се реконструира елетропровод 20 киловолта, който захранва село Рударци и Делта Хил, като в района ще се изгради и нов такъв. Рехабилитация на електропроводи предстои още в общините Земен, Трън, Перник и Радомир. В реконструкцията на мрежите ниско напрежение в областта ще бъдат вложени 700 хил. лв.