18% от населението в Пернишко живее в материални лишения

18% от населението в Пернишко живее в материални лишения

През 2018 г. в област Перник 18.1% от населението живее в материални лишения (ограничения в 4 от 9 показателя), което намалява спрямо предходната година с 9.2 процентни пункта, съобщават от Териториалната статистика в Перник. От там уточняват, че в общите показатели за оценка на бедността са включени и субективни индикатори, свързани с материални лишения.

Те показват субективната оценка и личните нагласи на лицата и домакинствата относно възможностите за задоволяване на отделни нужди и потребности.

За оценка на материалните лишения на домакинствата се използват девет въпроса, свързани с потреблението на конкретни стоки и услуги, като например: ползване на едноседмична почивка извън дома, посрещане със собствени средства на неочаквани финансови разходи, консумация на месо, пиле или риба (или вегетарианския им еквивалент) всеки втори ден, ограничения при отоплението на жилището поради недостиг на средства, затруднения при плащането навреме на разходи за жилището.