Над два пъти са намалели болните от варицела в региона през изминалата седмица

Над два пъти са намалели болните от варицела в региона през изминалата седмица

Над два пъти са намалели заболелите от варицела в областта през изминалата седмица, информира Регионалната здравна инспекция в Перник. През изминалата седмица са констатирани 8 болни, при 20 за предходната седмица. Заболелите са 6 от Перник и по 1 от Батановци и село Студена. Всички се лекуват амбулаторно от личните си лекари.

През  седмицата са се увеличили незначително болните от остри респираторни заболявания. Установени са 27 болни, при 24 за предходната седмица. Заболеваемостта през този период е била 36,66%oo, при средна за страната. 48,26%oo.

Регистрирани са  13 случая на заразни заболявания, при 10 за предходната седмица.

През изминалата седмица е констатиран само 1 болен от скарлатина от Перник, който се лекува амбулаторно.

За първи път тази година е регистриран случай на болно дете ок коклюш  от Перник. Направено е епидемиологично проучване: детето не е ваксинирано, поради отказ на майката, лекува се амбулаторно.

През отминалата седмица е установен 1 болен от Брезник от ентероколит. Той се лекува  стационарно в СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“-  София.

През седмицата е регистриран 1 случай на болен от вирусен хепатит  от Брезник.

През изминалата  седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 176 проверки, при които са съставени 2 акта. 63 от проверките са свързани със спазване на Наредбата за забрана на тютюнопушенето в заведения за обществено хранене.

Здравната инспекция продължава ежедневния мониторинг на питейните води в региона. Взети са 165 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови цели отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са и 23 проби от бутилирана вода, за да се установи дали отговаря на хигиенно-санитарните изисквания.