Над 4 100 декара с картофи са засети вече в областта

Над 4 100 декара с картофи са засети вече в областта

4 430 дка с предсеитбена подготовка за картофи има до сега в областта, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. Най-много подготвени площи за картофи има традиционно в землището на община Трън-2 500 дка. Следват общините:Радомир- 1 460 дка, Брезник- 380 дка, Земен- 300 дка, Ковачевци-100 дка.

 До момента в региона са засети общо 4 160 дка. Първи приключиха със сеитбата на картофите стопаните от Брезник, които засяха всичките подготвени 380 дка. Земеделците в Земен също успаха да засеят всичките 300 дка подготвени за картофи. Земеделските производители от Трън, който подготвиха най-много площи за картофи, успяха да засеят всичките 2 500 дка. С по-бавни темпове върви сеитбата на картофите в Радомир. Там до момента са засети 980 дка. Все още стопаните от Ковачевци не са започнали сеитбата на картофите. По всичко личи, че земеделците от Перник са се отказали да сеят картофи тази година.

До момента стопаните от Радомир са успели да подхранят всички засети с картофи площи. В Земен са успели да наторят 150 дка засети с картофи. За сега единствени стопаните от Брезник са успели да третират всички засети площи с хербициди.