Над 8 000 декара с царевица за зърно са засети вече в пернишко

Над 8 000 декара с царевица за зърно са засети вече в пернишко

11 430 дка с предсеитбена подготовка за сеитбата на царевица за зърно има до момента в областта. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”. Най-много подготвени площи за сеитба на царевица има в землището на община Радомир- 4 860 дка. Следват общините: Брезник-3530 дка, Трън- 1000 дка, Ковачевци- 950 дка, Земен- 550 дка, Перник- 540 дка.

Към 10 май в региона са засети общо 8050 дка с тази култура. Първи приключиха със сеитбата на царевицата за зърно стопаните от Перник, който тази година засяха най-малко площи  с тази култура- 540 дка. С бързи темпове върви сеитбата в Брезник. Там вече са засети 2 800 дка. Земеделците от Радомир са създали също много добра организация и до сега са засели 3 860 дка. В Трън вече са засети 600 дка с царевица. Земеделските производители от Земен засяха 150 дка. С по-бавни темпове върви сеитбата в Ковачевци, където до сега са засети 100 дка.

До сега само земеделците от Радомир са подхранили всички засети с царевица за зърно площи.

Стопаните от Брезник пък са единствените, които са третирали всички засети площи с хербициди.