Над 75 000 декара със слънчоглед са засети в област Перник до сега

Над 75 000 декара със слънчоглед са засети в област Перник до сега

79 080 дка с предсеитбена подготовка за маслодаен слънчоглед има на територията на областта, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. Най-много площи, подготвени за сеитбата на слънчоглед има в землището на община Радомир- 29950 дка. Следват общините: Брезник- 27 280 дка, Перник- 14 410 дка, Трън- 3 190 дка, Ковачевци- 2 200 дка, Земен- 2050 дка.

Към 9 май  в областта са засети 75 710 дка със слънчоглед. Първи приключиха със сеитбата на слънчогледа стопаните от Перник, които засяха всичките 14 410 дка. Зад гърба си оставиха тази задача и земеделците от Земен, които засяха подготвените 2 050 дка. Много добра организация да сеитбата на слънчогледа е създадена в Брезник, където вече са засети 26 100 дка с тази култура. На приключване със сеитбата на слънчогледа са в Трън, където до сега са засети 3000 дка. Стопаните в Ковачевци също са почти готови със сеитбата на слънчогледа като до сега са засели 1500 дка.  Въпреки че имат най-много площи със слънчоглед и земеделските производители от Радомир имат готовност тази седмица да засеят всичките подготвени 29 950 дка със слънчоглед. Те успяха вече и да наторят засетите площи.

Перничани също се организираха и приключиха с торенето на засетите със слънчоглед площи. В Земен до сега са подхранени 1 300 дка със слънчоглед.

Единствени земеделците от Брезник успяха да третират с хербициди всички засети площи.