Пет пъти са намалели болните от варицела в региона, установи РЗИ-Перник

Пет пъти са намалели болните от варицела в региона, установи РЗИ-Перник

Пет пъти са намалели болните от варицела през изминалата седмица, в сравнение с предходната, информират от Регионалната здравна инспекция. През този период са констатирани 4-ма заболели, при 20 за предходната седмица.Болните са на възраст от 2 до 4 години и се лекуват от личните си лекари.

През изминалата седмица се наблюдава леко увеличение на болните от остри респираторни заболявания. Установени са 24 болни, при 15 за предходната седмица. Заболеваемостта е била  32,59%oo, при средна за страната. 47,35%oo.

За сметка на това са намалели болните от заразни заболявания. През периода са регистрирани 10 случая на заразно болни, при 21 за предходната седмица.

През седмицата са установени 2 заболели от ентероколит, които са от Перник. Те се лекуват стационарно, в Инфекциозно отделение на МБАЛ „ Р. Ангелова“.

За този период е регистриран и 1 случай на болен от хепатит Е. Заболяла е жена на 48 г. от гр. Перник. Извършени са епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

 През изминалата седмица инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 44 проверки. От тях 12 са свързани със спазването на забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене.

Здравната инспекция продължава ежедневния мониторинг на питейната вода. През седмицата са взети12 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са и 6 проби от бутилирана вода, за да се установи дали отговаря на  изискванията.