Най-късно да края на май ще е готов новият шламопровод на „Топлофикация Перник”

Най-късно да края на май ще е готов новият шламопровод на „Топлофикация Перник”

Близо 80 на сто от тръбите на новото трасе на шламопровода от ТЕЦ”Република” до шламохранилище 7-ми септември” са вече положени. Това информира изпълнителният директор на „Топлофикация Перник” инж. Любомир Спасов. Той поясни, че най-късно до края на този месец новото трасе ще бъде изградено и ще може да се превключи, за да заработи нормално. „Нещо повече, надявам се и малко по-рано да сме готови. Но да видим първо пробите и ако всичко е наред, тогава ще превключваме на новото трасе. Когато то влезе в експлоатация се надявам до година-две да спестим не малко средства от глоби, които ни налага непрекъснато РИСВ, при установяване на пробив и изливане на шлам в реката. Това ще ни върне поне част от вложената инвестиция в изграждането на новия шламопровод, а в по-дългосрочен план ще си върнем напълно вложените средства. Новото шламохранилище ще елиминира авариите, които се получаваха до сега, в резултат на които се изливаше шлам в реката. Макар той да не е токсичен, но замърсява реката и затова РИОСВ ни налага санкции. Така че с пускането в експлоатация на новиа шламопровод ще подобрим значително екологията, което е и основната ни цел с този ремонт”, поясни инж. Спасов.