Закриха поредната образователна програма в съда

Закриха поредната образователна програма в съда

В Съдебната палата  в  Перник с тържествена церемония бе отбелязано приключването на учебната 2018/2019 г. по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, съобщават от институцията.

В Програмата, която се провежда за пета поредна година съвместно от Окръжен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник, вземат участие ученици от десетите класове на училището-партньор, определяно ежегодно от Регионалното управление на образованието гр. Перник. Инициативата е резултат от Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката, с основна цел формиране на правна грамотност и култура, запознаване със съдебната власт в България и повишаване на интереса на подрастващите към начина на функциониране на правораздавателната система, както и към професиите съдия и прокурор. Програмата включва лекции, които се провеждат в сградата на пернишката Съдебна палата с лектори магистрати от Окръжен и Районен съд – Перник, Окръжна и Районна прокуратура – Перник.

На церемонията присъстваха ученици от десетите класове на ГПЧЕ „Симеон Радев” в Перник и административните ръководители на участвалите в инициативата институции: Калин Баталски – Председател на Окръжен съд – Перник; Галина Антова – Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Перник; Михаил Алексов – Председател на Районен съд – Перник и Аделина Алексиева – Районен прокурор на Районна прокуратура – Перник. Събитието бе открито с кратко приветствие от прокурор Алексиева, която от името на своите колеги и институциите, които представляват, изрази своите надежди в бъдеще все повече ученици да вземат участие в образователната програма и имайки познанията за същността на правораздаването да се мотивират да тръгнат по този път, избирайки го за свое професионално призвание. Церемонията продължи с излъчването на филм, представящ на аудиторията какви са изискванията за постъпване на работа като съдия или прокурор и разказващ за тяхната роля и функция в съдебния процес. По традиция последва връчване на удостоверения за участие и печатни издания на Конституцията на Република България на учениците, посетили лекционния курс по Програмата, което се извърши от съдия Баталски и прокурор Алексиева с пожелания за много успехи.