Консултации на НОИ с бъдещи пенсионери в Радомир днес

Консултации на НОИ с бъдещи пенсионери в Радомир днес

От радомирската общинска администрация уведомяват жителите на Общината, че утре, 9-ти май, от 9 до 12 часа в сградата на общината ще се проведе консултация от експерти на ТП НОИ-ПЕРНИК за правото на избор на по-благоприятна формула при пенсиониране във връзка с промяната на чл. 70 от КСО. 

Припомняме, от 7-ми май бъдещите пенсионери могат да попълват новия образец на заявлението за отпускане на пенсия. Чрез него служителите на Националния осигурителен институт ще изчисляват по служебен път коя методика за пресмятане на размера на пенсията е по-благоприятна за съответния човек – старата или новата.

В събота влязоха в сила обнародваните в Държавен вестник промени в Кодекса за социално осигуряване. Те дават право на хората да избират до 1 януари 2023 година по коя методика да се изчислява индивидуалният им коефициент и съответно размерът на пенсията – по т.нар. „нова“ – с осигурителния доход след 2000 година, или по старата – с включване на трите най-добри последователни години от последните 15 години преди 1 януари 1997 година и осигурителния доход след тази дата.