Над два пъти са се увеличили болните от варицела в областта

Над два пъти са се увеличили болните от варицела в областта

Значително намаляха болните от остри респираторни заболявания в областта, информираха от Регионалната здравна инспекция. През изминалата седмица са констатирани 15 болни, при 57 за предходната седмица.Заболеваемостта през този период е била 20,37%oo, при средна за страната. 56,77%oo.

С повишаването на температурите са се увеличили  болните от заразни заболявания. Регистрираните през този период болни са 21, при 15 за предходната седмица. Над два пъти са се увеличили заболелите от варицела. Установени са 20 болни, при 8 за изминалата седмица. От тях 16 са от Перник, 2 от село Селищен дол, 1 от село Драгичево и 1 от село Студена . Заболелите са на възраст от 1 до 4 години. Два от случаите се лекуват стационарно в Инфекциозно отделение на МБАЛ „Рахила Ангелова“,  останалите – амбулаторно от личните си лекари.

През седмицата е установен 1 болен от вирусен хепатити  и 1 от хепатит А . За всички случаи са извършени епидемиологични проучвания, обработени са огнищата и са взети противоепидемични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ – Перник са извършили 121 проверки. От тях 37 са свързани със забраната за тютюнопушене в заведения за обществено хранене. В резултат на извършения контрол са издадени 6 предписания и са съставени 3 акта за нарушения. РЗИ и през миналата седмица продължи да извършва ежедневен мониторинг на питейните води в областта. Взети са 311 проби от различни водоизточници, за да се установи дали подаваната от тях вода за питейно-битови нужди отговаря на изискванията на Наредба №9. Взети са и 17 проби от бутилирана вода, за да се установи дали отговаря на изискванията