Започна пролетното миене на улиците в Радомир

Започна пролетното миене на улиците в Радомир

В Радомир вече започна пролетното миене на улиците , съобщиха от общината. Началото бе дадено от централната градска част, а приоритетни ще бъдат най-натоварените улици в града. Миенето ще се извършва в часовете от 24 часа до 8 часа, за да не се пречи на свободното преминаване на хора и автомобили, както и избягването на нежелани инциденти. Кметът на общината Пламен Алексиев предварително благодари на гражданите за проявеното разбиране. 

В града е извършено вече двукратно третиране на площите срещу кърлежи и други инсекти, а след сигнал на граждани за забелязани змии в градския парк, които най-вероятно са водни и не са опасни за хората, по разпореждане на кмета на общината е извършена допълнителна обработка от фирмата, ангажирана с дератизацията в града.