Министър Бисер Петков: „Областна администрация – Перник е една от най-активни администрации в страната по отношение реализирането на проекта «Красива България»“

Министър Бисер Петков: „Областна администрация – Перник е една от най-активни администрации в страната по отношение реализирането на проекта «Красива България»“

Визитата на социалният министър Бисер Петков започна със среща между него, областния управител Ирена Соколова, ръководителите на изнесените териториални структури на МТСП на областно ниво и социалният екип на община Перник.

В хода на срещата, Ивайла Касърова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, Росен Симеонов – директор на дирекция „Бюро по труда”, Иво Пушев – директор на ТП на НОИ и Любомир Владимиров – директор на дирекция „Инспекция по труда”, запознаха Петков в детайли с работата на поверените им ведомства и постигнатите резултати за първото тримесечие на 2019 г.

Институциите отчетоха добра резултатност в намаляването на безработицата и проактивната работа на Бюро по труда за обучение на кадри, развитието на социалните услуги в региона, процесът на деинституционализация и приемна грижа, намаляването на трудовите злополуки, политиката на НОИ за най-добър избор на формула за пенсиониране и др. Териториалните дирекции активно работят и чрез изнесени приемни в общините от региона, където гражданите получават точна и актуална информация.

Министър Петков отчете добрата координираност и взаимно сътрудничество между всички социални институции в област Перник, активната им работа за още по-голямо развитие и подобряване на услугите необходи за уязвимите групи сред обществото. По думите му в този процес значима роля има и губернаторът:

«Поздравления за инициативите, които имате по «Красива България». Вие сте една от най-активни областни администрации в страната по отношение на реализирането на този проект».

Областният управител представи резултатите от успешното изпълнение на двата завършени проекта на ОА Перник по програмата “Красива България” – облагороденото пространство на зала “Атриум” и създаване на модерна асансьорна уредба. Запозна министъра и с третия успешно защитен и спечелен проект по “Красива България” на стойност 147 963 лв. с ДДС – втора асансьорна уредба обвързана със захранващ генератор.

 В Кампания 2019 на „Красива България“ от 90 кандидати одобрени за финансиране бяха 38 проектни предложения, сред които единствената Областна администрация е Перник.