Любомира Ганчева: България е първенец по енергийна бедност

Любомира Ганчева: България е първенец по енергийна бедност

България не само е държавата с най-висока бедност, не само е държавата
с най-голямата разлика в стандарта между най-богатите и най-бедните
хора, а също така е първенец по енергийна бедност, алармира
зам.-председателят на ПП АБВ Любомира Ганчева. Тя посочи, че тази
тенденция се отнася за огромен процент от обществото. Статистиката
сочи, че около 100 човека всяка година измръзват до смърт в домовете
си.
„400 000 души по официална статистика на Евростат за изминалата година
са имали нещастието да живеят в неотоплявани домове при изключително
лоши условия на живот. За над 75% от работещите сметките за ток
представляват 30% от техните доходи. Почти всички работещи посочват,
че се съобразяват с тези сметки и не могат да се отопляват по начина,
по който биха желали и именно затова правят компромиси с качеството.
Ганчева коментира, че за миналата година управляващите се похвалиха с
намаляването на парниковите емисии – рекордно за последните три години
за България, обаче не бе дадено обяснение за това, че голямата част от
намаляването се дължи на факта, че българите не могат да смогнат да си
платят сметките за отопляване. И всъщност това е причината за
намаляването на парниковите емисии, а не добрата политика на ГЕРБ.