Дадоха три помещения на КОНПИ в Перник

Дадоха три помещения на КОНПИ в Перник

На редовното си заседание вчера Министерският съвет взе решения, свързани с разпореждането с имоти. Едно от тях касае Перник.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество получава управление върху три самостоятелни обекта в сграда на площад „Св. Иван Рилски“ № 1 в град Перник. Помещенията се намират на 13-тия етаж в сградата, в която са настанени общинската и областната администрация. Досега имотите са били в управление на областния управител на Перник и предоставянето им на КПКОНПИ ще обезпечи нуждите на Териториалното бюро в областния център.