Над 68 600 декара с предсеитбена подготовка за слънчоглед има в пернишко

Над 68 600 декара с предсеитбена подготовка за слънчоглед има в пернишко

  68 670 дка с предсеитбена подготовка за маслодаен слънчоглед има до сега в областта. Това информираха от Областна дирекция „Земеделие”. Най-много подготвени площи за сеитбата на слънчоглед има в община Радомир- 29 800 дка. Следват общините: Брезник- 27 280 дка,Перник- 6 000 дка, Трън-2 340 дка, Ковачевци- 2 200 дка и Земен-1050 дка.

  Първи успяха да приключат със сеитбата на слънчогледа земеделските производители от Перник, които засяха 6 000 дка. С много бързи темпове върви сеитбата в Брезник, където вече са засети 21 700 дка. В Радомир са засети 17 200 дка, в Трън- 770 дка, в Земен- 500 дка, Ковачевци- 400 дка.

  Стопаните от Радомир успяха да наторят всички засети площи със слънчоглед. Земеделците от Земен са наторили 500 дка, което е почти половината от засетите площи, а тези от Перник са наторили 1 860 дка. Единствени земеделските производители от Брезник са успели да третират с хербициди всички засети площи.