Около 3000 декара нови гори ще се създадат на територията на ЮЗДП тази година

Около 3000 декара нови гори ще се създадат на територията на ЮЗДП тази година

  Близо 3000 дка нови гори ще бъдат създадени на територията на ЮЗДП тази година, от които 2500 дка през пролетта. Кампанията е вече към края си.  Приоритет е възстановяването на опожарени и съхнещи насаждения, върху които са били проведени санитарни сечи. Над 1 200 000 фиданки от видовете дъб, бук, горскоплодни, черен бор и смърч са подготвени за залесяване и попълване на горски култури.

Най-големи са залесяванията в района на Кресна – 783 дка и Симитли, където се работи ускорено за възобновяване на унищожените гори след огромния пожар през август 2017 г. В държавните горски стопанства в Пирдоп, Брезник, Дупница, Кюстендил, Благоевград и в ловно стопанство „Осогово” също планират залесителни дейности на големи площи.

3000 фиданки от източен чинар са засадени по поречието на Струма, в участъка между Кресна и с. Градешница. Експерименталното залесяване на площ от 10 декара се извърши по съвместен проект, изпълняван от Югозападното държавно предприятие и Лесотехническия университет. Целта е да бъдат създадени потомствени култури от този бързо растящ вид по долината на Струма.

Фиданките са на възраст 2 години, високи са около метър и са произведени в горския разсадник в с. Микрево. Семената за посадъчния материал са събирани в районите на Кресна, Сандански, Петрич, Асеновград, Тополово и планината Славянка, които са типични находища на чинара.

За първа година ЮЗДП инвестира в създаването на плодни градини от орех и нар, както и в разширяване на площите с арония. 1000 облагородени орехови фиданки на площ от 100 дка са засадени в няколко териториални поделения в областите Благоевград, Кюстендил и Софийска.

  Над 4,2 милиона лева са планираните инвестиции във финансовата програма на предприятието за залесяване, попълване, отглеждане и подготовка на почвата до края на годината.