В Батановци се радват на нов водопровод

В Батановци се радват на нов водопровод

Един много стар проблем за житебите на град Батановци, който вече почти се е слял с Перник –ВиК системата, е на път да бъде решен напълно. В момента, благодарение на съдействието на кмета на община Перник Вяра Церовска 300 домакниства в градчето се радват на нов водопровод, споделя кметът Радослав Банчев. Кварталите „Делниче” и „Бор” имат канализация, а в „Делниче“ са подменени и около 200 – 300 метра от водопровода. Инвестицията е в размер на 2,7 милиона лева. Остават още две улици, едната е 170 метра, а другата 140 метра и целият град ще има канализация, сподея батановският кмет. Така се решават и проблеми свързани с екологията тук, защото до скоро във въпросние два квартала за мръсните води са използвани реката и улиците…

Банчев се старае да поддържа и уличната мрежа, дупките по която се изкърпват ежегодно. Друга задача, която трябва да бъде решена, е свързана с поставянето на още кофи за смет.

Радослав Банчев се хвали и с културния живот, развиващ се в Батановци. Местното читалище кипи от живот. Наскоро е открита нова зала за танци. В годините със собствени средства, с помощ от граждани се правеха една по една от залите. Дограмата от старата детска градина я прибрахме в читалището и сега сменяме прозорците.  Надявам се да направим и изолация на читалището. А това привлича в културното средище деца и младежи, които посещават различните школи.

Като навсякъде в България, и в Батановци се усеща демографската криза, но засега има достатъчно деца и за училището, и за детската градина, кояо бе бновена напълно след земетресението от 2012 година.

Проблем остават работните места за местните хора. Въпреки че в в района на бившия циментгов завод са открити малки фабрики за дограми, за лепила, повечето от младите хора пътуват за Перник и София. Така близостта до столицата и областния център си казват думата в положителна посока, тъй като гарантират за хората в работоспособна възраст живот в по-спокойна и по-чиста среда. „Батановци се намира на много хубаво място, близо сме до София. Имаме и железница, и друг транспорт, много хора се интересуват от къщи и купуват имоти. По последно преброяване  бяхме  около 2 хиляди и 300, сега летния сезон ставаме 3 300.  Това е много радващо. Продължава да има интерес към имоти в града и това ни радва” споделя кметът.