Над 2 200 декара с пролетен ечемик са вече засети в пернишко

Над 2 200 декара с пролетен ечемик са вече засети в пернишко

Сеитбата на пролетен ечемик в областта е на приключване, информираха от Областна дирекция „Земеделие” в Перник. До момента в областта са подготвени за сеитбата на тази култура 2 387 дка. Най-много площи с предсеитбена подготовка за ечемик има в землището на община Брезник- 1472 дка. Следват общините:Перник- 340 дка, Радомир-300 дка, Ковачевци- 160 дка, Трън—85 дка и Земен- 30 дка.

Първи приключиха със сеитбата на пролетния ечемик стопаните от Перник, които засяха 340 дка. Зад гърба си оставиха тази важна задача и земеделските производители от Брезник, Ковачевци, Земен и Трън. На приключване със сеитбата на ечемика са земеделците от Радомир, които до сега са засели 120 дка.

Първи успяха да подхранят засетите площи с ечемик стопаните от Ковачевци. Близо половината от засетите площи в Радомир също са наторени